Rechtsbijstand

De kans dat u in uw leven een keer met een juridisch conflict te maken krijgt, is best groot. Denk maar eens aan conflicten rondom inkomen, woning, uitkering, koop, verkoop, huur, verkeersongelukken etc. Rechtsbijstand per uur kan behoorlijk oplopen als u niet verzekerd bent. Een groot voordeel van een rechtsbijstandverzerkering is dat u voor een betaalbaar bedrag altijd aanspraak kunt maken op juridische bijstand op verschillende rechtsgebieden.